Rozliczanie podatku w Polsce

PIT-36 + PIT/ZG – Kiedy muszę rozliczyć?

PIT-36 + PIT/ZG można rozliczyć na 3 sposoby:
– listownie,
– składając osobiście zeznanie w urzędzie skarbowym,
– bądź elektronicznie wysyłając deklaracje przez program.
Czas na rozliczenie za rok 2021 mamy do 2 maja 2022 roku

Ulgi podatkowe

Odliczenia od podatku w 2021
• Ulga prorodzinna
– 1112,04/ rok na 1 dziecko – warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko – dokumenty (akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem).
Składki zdrowotne – w wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021- dokumenty (RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość, Jedynie 7,75% podstawy, a nie 9%, które płacisz)
Za pracę za granicą (ulga abolicyjna) – Kwota podatku z zagranicy (dokumenty – jaaropgave) maksymalne odliczenie 1360 zł; w przypadku pracujących ‘offshore’ (dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw) – ulga bez limitu kwotowego.

Odliczenia od dochodu w 2021
• Ulga termomodernizacyjna
max. 53000 zł – faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych), poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku.
IKZE (konto emerytalne) – wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 6 310,80 zł, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 9 466,20 zł (limit na 2021 r.) – dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek
Ulga na badania i rozwój – 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi, ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia.
Składki ZUS – W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021, RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.
Zwrot nienależnych świadczeń – Kwota zwrotu łącznie z podatkiem, Dowód zwrotu świadczeń, Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane.
Ulga na leki – Koszt leków minus 100 zł za miesiąc, potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile), zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków.
Ulga na sprzęt rehabilitacyjny – w wysokości poniesionych wydatków, dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy), orzeczenie o niepełnosprawności.
Ulga na samochód – 2 280,00 zł, akt własności / współwłasności, orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy.
Darowizny na cele charytatywne i kościół – do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych), Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), potwierdzenie realizacji celu przez Kościół – w terminie 2 lat, Bez limitu!
Darowizny na kult – na Kościół – 6% dochodu podatnika, dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%.
Darowizny na organizacje użytku publicznego – 6% dochodu podatnika, dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%.
Krwiodawcy – 6% dochodu podatnika, potwierdzenie stacji krwiodawstwa, darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%.
Osocze – 350 zł / l. max. rocznie 8750 zł, zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza.
Darowizna na cele edukacji zawodowej – 6% dochodu podatnika, umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana), darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji.
Darowizna na cele walki z Covid-19 – do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)
od 100 do 200% wartości darowizny, umowa darowizny składników majątku,
darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego – pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał, do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych.
Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe – do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)
od 100 do 200% wartości darowizny, umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana), darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego – pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał, do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych.
Internet – 760,00 zł, dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił), nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata.
Odliczenie – strata podatkowa
1) maksymalnie 50% dla strat z 2018 i lat wcześniejszych, strata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lata.
2) 100% straty z 2019 r. i 2020 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie.
3) strata z 2021 spowodowana COVID-19 (w wysokości do 5 mln zł) w sytuacji spadku przychodów o co najmniej 50% może być rozliczona wstecznie w deklaracji za 2020 r.
Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.
Ulga na złe długi – Wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy,  dokument potwierdzający termin do zapłaty, odliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie.

Uwaga:
Skala podatkowa PIT
Każdy, kto nie przekroczy dochodu 85528 zł rozlicza się z pierwszego progu dochodowego, który wynosi 17,5%.
Każdego, kto przekroczy kwotę 85528 zł, obowiązuje próg podatkowy w wysokości 32%.
Kwota wolna od podatku to 8000 zł.
Pracujesz w Holandii a jesteś zameldowany w Polsce, oraz posiadasz w Polsce centrum interesów publicznych takich jak dom, rodzina? Jesteś zobowiązany do rozliczenia podatku w Polsce.
Do tego rozliczenia potrzebne będą twoje dane osobowe wraz z numerem pesel, Twój adres oraz adres urzędu skarbowego, do którego ma być złożony wniosek.
Jeśli pracowałeś w dwóch krajach Polska i Holandia, to oprócz jaaropgave od holenderskiego pracodawcy potrzebny będzie również PIT-11, bądź PIT- 40A, PIT-37

 PIT-36/ZG – załącznik ZG – Co to jest?

To cześć rozliczenia, w którym podajemy holenderskie dochody, z uwzględnieniem diety, ulg i przewalutowaniem na złotówkę.
Do czego w Holandii potrzebne jest nam rozliczenie PIT-36/ZG?
W Holandii osoby, niezameldowane do rozliczenia z podatku holenderskiego często korzystają z rozliczenia z uwzględnieniem tzw. zaświadczenia o dochodach z Polski

Około 1 marca 2022 powinno na tej stronie znajdować się zaświadczenie o dochodach za rok 2021.
Rozliczając się z podatku z tym zaświadczeniem masz szanse zdobyć większy zwrot podatku o ponad 500 € szczególnie, jeśli nie posiadałeś żadnych dochodów w Polsce. To zaświadczenie daje nam możliwość rozliczenia Ciebie, jako podatnika zagranicznego kwalifikującego się do ulg podatkowych.

Po pierwsze moje miejsce zameldowania znajduje sie w kraju UE bądź w Norwegii, Islandii bądź Szwajcarii.
Moj dochód roczny jest w minimalnie 90% opodatkowany na terenie Holandii.

Po rozliczenie PIT- 36 + PIT/ZG udajesz się do swojego urzędu skarbowego w Polsce, aby go wypełnić.
Urząd podaje na nim twoje dochody oraz przybija stempel. Następnie odsyłasz formularz Zaświadczenie o dochodach z Polski na adres:

Belastingdienst,

Postbus 2577,

6401 DB Heerlen.


Formularz wydawany jest w 24 językach wraz z objaśnieniem. Co roku dostępny jest nowy formularz. Pamiętaj aby wypełnić prawidłowy, tak aby dokument był czytelny i posiadał odpowiedni  barcode.
Ważne jest też, aby był przez Ciebie podpisany i aby nie brakowało na nim pieczątki urzędu skarbowego.

Jest to formalne potwierdzenie faktu, gdzie mieszkamy i gdzie, powinniśmy płacić podatki, tak aby na przykład nie płacić obowiązkowo podatków w Holandii i w Polsce jednocześnie, i aby zostać zwolnionym z podwójnego opodatkowania w tych krajach.
 Należy złożyć wniosek woonplaatsverklaring w urzędzie skarbowym belastingdienst.

Kliknij aby pobrać wniosek

Pismo możesz wysłać pocztą na adres:
Belastingdienst/Centrale
Postbus 2519
6401 DA  HEERLEN
 Bądź mailem na adres: woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl.
Natomiast pod tym linkiem możesz zadeklarować, że zamierzasz płacić podatki, rozliczać się z podatku w kraju twojego zamieszkania.

Link

Uwaga:
Ważne jest również wypełnienie formularza o nazwie ZAP-3 i złożenie go w polskim urzędzie skarbowym, w formularzu tym podajemy zagraniczny adres zamieszkania!
• Przebywasz minimalnie 183 dni w roku w Holandii.
• Twoja rodzina mieszka w Holandii.
• Pracujesz w Holandii, uczysz się w Holandii, płacisz składki na ubezpieczenie zdrowotne w Holandii, płacisz podatek drogowy czy podatek od nieruchomości w Holandii.
• Mieszkasz na stałe w Holandii i tu jesteś zameldowany, a w Polsce nie posiadasz żadnych dóbr (mieszkania, numeru konta, kredytu itp.).

Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy PIT- polskie Ministerstwo Finansów wprowadziło limit odliczenia ulgi abolicyjnej dla polskich rezydentów pracujących w Holandii. Odliczenie będzie możliwe jeśli nie rezydent nie przekroczy kwoty dochodu 8000 zł w skali roku, a wysokość odliczenia od podatku nie przekroczy  1360 zł.

Szacuje się, że z ulgi abolicyjnej korzysta około 67000 Polaków, a dla ponad  40000 z nich sytuacja finansowa nie ulegnie zmianie, gdyż nie osiągną oni ustalonego progu 8000 zł dochodu i będą rozliczani na dotychczasowych zasadach.

Teraz już wiesz więcej o podatkach, a szczególnie o podatku PIT-36 + PIT/ZG. Tutaj znajdziesz potrzebne dokumenty do złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

ZAP-3

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!